Termosnímkování je vynikající diagnostický nástroj pro odhalení skrytých závad elektrických přístrojů, zvláště zařízení fotovoltaických elektráren. Díky termosnímkování především:

  • předcházíme poškození fotovoltaické elektrárny (požár části instalace)
  • odhalujeme skryté závady snižující trvale výkon elektrárny (vadné panely, přehřívající se komponenty)
  • následně zvyšujeme výkon elektrárny optimalizací systému

Odhalení skrytých závad vede k maximalizaci výkonu (výnosů) a snížení nákladů na provoz a opravy.

Termosnímkování fotovoltaických panelů

Provádíme termosnímkování FV panelů, díky kterému můžeme odhalit celou řadu skrytých vad fotovoltaických panelů, které se projeví po delší době. Může se jednat o vadný článek panelu, chybné zapojení jednotlivých článků panelu, vadné by-pass diody či zkrat celého modulu. Všechny tyto závady jsou indikovány změnou vnitřní teploty panelu.

Termosnímkování střídačů a rozvaděčů

Termosnímkováním střídačů odhalíme případné známky poškození kondenzátorů a dalších důležitých součástí přístroje, které ovlivňují jeho životnost. Termosnímkování rozvaděčů pomáhá v indikaci vadných komponent a umožňuje reklamaci vadných komponent ještě v záruční lhůtě.

Termosnímkování elektro instalací

Pro údržbu větších elektro instalací v podmínkách, kde si nemůžete dovolit výpadek, nabízíme službu pravidelného termosnímkování a srovnání referenčních snímků. Srovnáním termosnímků dokážeme s velkou přesností určit hrozící závadu ještě před jejím vznikem, což může zabránit výpadkům a zbytečným finančním škodám.

Tato služba je vhodná jak pro majitele solárních elektráren, tak i pro podnikovou sféru. V obou případech pomáháme odborným vyhodnocením snímků z termokamery dosáhnout maximálních výnosů z vložených investic.

Termosnímkování motorů, hřídelí, mechanických prvků

Pořízením tepelného obrazu motoru, hřídele nebo jiného mechanického prvku, který je námahou zahříván, můžete včas odhalit například blížící se zadření ložiska, neúměrné opotřebení mechanických částí vlivem nedostatečného mazání a celou řadu dalších závad.

Snímkováním termokamerou a odborným vyhodnocením snímků můžete ušetřit značné částky za opravy a předejít nechtěným odstávkám.

Termosnímkování budov a potrubí

Snímkování termokamerou je jeden z nejrychlejších způsobů odhalování míst úniků tepla u budov a potrubí. Tuto službu doporučujeme zejména ve fázi výstavby a kontroly investorem před převzetím hotové stavby. Můžete tak odhalit chyby v práci stavebních firem a řemeslníků ještě před tím, než ponesete zbytečné náklady za unikající teplo.

Stejnou službu poskytne termokamera i u chladírenských zařízení, kde odhalí vady izolace. Odborným vyhodnocení infračervených snímků lze také ověřit, že jsou všechny těsnící prvky po opravách správně dimenzovány a instalovány.